معرفی مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه

مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه با هدف یکپارچه‌سازی فعالیت‌های آموزش الکترونیک در دوران شیوع ویروس کرونا و پس از آن تشکیل شده است. اهداف اصلی این مرکز توسعه فعالیت‌های آموزشی الکترونیک به جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، افزایش کیفیت آموزش برخط و از بین بردن محدودیت‌های زمانی و مکانی در دانشگاه علامه طباطبایی است. این مرکز از طریق سه اداره‌ِ‌ی آموزش الکترونیک، خدمات پشتیبانی الکترونیک و تولید محتوای الکترونیک در حال انجام وظایف خود است.

login